Opracowanie dokumentacji RODO

Wejście w życie RODO spowodowało zmianę w podejściu do stosowanej przez Administratorów dokumentacji. W samym RODO wspomniane jest jedynie kilka rodzajów dokumentacji, które powinny być prowadzone przez Administratorów. Jednak przepisy nie zawierają formalnych wymogów dotyczących samej dokumentacji.

Z jednej strony umożliwia to Administratorom elastyczne podejście do stosowanej w przedsiębiorstwach dokumentacji związanej z ochroną danych. Z drugiej jednak strony mogą pojawiać się wątpliwości i pytania: „czy moja dokumentacja jest wystarczająca?” lub „czy rzeczywiście potrzebujemy tyle dokumentów związanych z RODO?”.

Jeśli Państwo również zadają sobie te pytania, zapraszamy do bezpłatnej konsultacji, w trakcie której postaramy się ustalić Państwa potrzeby w zakresie RODO i ewentualne dalsze działania.

Dobrze opracowana dokumentacja spełni w Państwa firmie trzy ważne funkcje:

  1. Umożliwi wykazanie przed organem nadzorczym, że postępowanie zgodne z zasadami RODO.
  2. Będzie opisywać procesy, które rzeczywiście występują w firmie.
  3. Będzie zawierała niezbędny zakres informacji, jakie potrzebuje Administrator i jego pracownicy, aby postępować zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Oferujemy opracowanie dokumentacji RODO dostosowanej do specyfiki Państwa firmy, w tym:

  • Polityka prywatności
  • Klauzule informacyjne
  • Niezbędne procedury i instrukcje
  • Rejestry czynności przetwarzania
  • Umowę powierzenia
  • Procedurę zarządzania incydentami bezpieczeństwa danych oraz rejestry naruszeń

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej?

Skorzystaj z darmowej konsultacji

Skontaktuj się z nami już teraz i umów się na konsultację telefoniczną z naszym specjalistą, który zadba o bezpieczeństwo Twojej firmy.