Oferta

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Rozporządzenie o ochronie danych nie w każdym przypadku wymaga powołania Inspektora Ochrony Danych, jednak wiele firm chcąc upewnić się, że ich działania są zgodne w wymogami RODO powołują inspektorów lub osoby koordynujące działania zakresie ochrony danych osobowych. Nasza oferta skierowana jest do obydwu rodzajów przedsiębiorstw. 

W jej zakres wchodzi między innymi:

 • Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia w organizacji lub firmie
 • Informowanie administratora oraz jego pracowników przetwarzających dane osobowe o obowiązkach wynikających z rozporządzenia oraz przepisów krajowych
 • Szkolenie personelu przetwarzającego dane osobowe
 • Prowadzenie okresowych audytów
 • Współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego i współpraca z organem nadzorczym
 • Udzielanie zaleceń dotyczących oceny skutków dla ochrony danych.

Wdrożenie RODO

Wdrożenie zasad RODO nie ogranicza się jedynie do opracowania i ogłoszenia polityki oraz niezbędnych procedur. Skuteczne wdrożenie systemu zapewniającego zgodność z to proces wieloetapowy, wymagający zaangażowania przedstawicieli wielu działów w firmie i przede wszystkim zbudowania odpowiedniej świadomości pracowników, tak aby przetwarzając dane działali świadomie i w sposób, który będzie chronił jedne z najważniejszych zasobów organizacji. 

W ramach wdrożenia realizujemy między innymi:

 • Identyfikacja i analiza obszarów i procesów przetwarzania danych osobowych
 • Ocena zgodności przetwarzania danych osobowych
 • Analiza ryzyka w procesach przetwarzania danych
 • Rekomendacja dotyczące technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń oraz rekomendacje działań dostosowujących procesy przetwarzania do wymogów rozporządzenia
 • Zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie dokumentacji
 • Przeszkolenie pracowników z zakresu podstaw ochrony danych, stosowania opracowanych procedur i dokumentacji, a także z zasad postępowania z naruszeniami.

Dokumentacja RODO

Dokumentacja jest ważnym elementem systemu, umożliwiającym Administratorowi wykazanie przed organem nadzorczym postępowanie zgodne z zasadami RODO. 

Oferujemy przygotowanie dokumentacji dostosowanej do specyfiki Państwa firmy, w tym:

 • Polityka prywatności
 • Klauzule informacyjne
 • Niezbędne procedury i instrukcje
 • Rejestry czynności przetwarzania
 • Umowę powierzenia
 • Procedurę zarządzania incydentami bezpieczeństwa danych oraz rejestry naruszeń

Audyt zgodności z RODO

Prowadząc firmę wielu z Państwa poświęciło dużo czasu, aby dostosować jej procesy do wymogów RODO, a mimo to często pojawiają się pytania „czy moja organizacja działa zgodnie z RODO?” lub „czy nasze procesy przetwarzania danych działają tak, jak zostały zaprojektowane?”

W ramach audytu wykonujemy między innymi:

 • Identyfikację procesów przetwarzania danych
 • Ocenę zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO
 • Ocenę sposobu realizacji obowiązku informacyjnego
 • Weryfikację świadomości pracowników dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych oraz znajomości i umiejętności stosowania wdrożonych procedur
 • Weryfikację aktualności i poprawności stosowanej dokumentacji
 • Opracowanie finalnego raportu wraz z zaleceniami

Konsultant ds RODO

Nie wszystkie firmy są zobowiązane do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, ale każda musi przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Dlatego warto rozważyć współpracę z osobą, która będzie wspierać Państwa w stałym zapewnieniu zgodności z RODO, czyli konsultantem ds. RODO.

Korzyści z zatrudnienia konsultanta ds. RODO:

 • Wsparcie administratora i jego pracowników w zakresie przetwarzania danych zgodnie z RODO
 • Ograniczenie ryzyka związanego z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych
 • Bieżące wsparcie eksperta znającego organizację, dla której pracuje
 • Podniesienie bezpieczeństwa danych w firmie
 • Pracownicy znający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • Dostęp do najlepszych praktyk związanych z ochroną danych Aktualizacja procesów, dokumentacji i wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych

Analiza ryzyka

Zgodnie z rozporządzeniem administrator danych osobowych jest zobowiązany do wyboru i wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących bezpieczeństwu przetwarzanych danych, uwzględniając poziom ryzyka związany z ich przetwarzaniem. 

Nasza oferta obejmuje między innymi:

 • Analiza kontekstu w jakim działa organizacja
 • Identyfikacja podatności i zagrożeń
 • Ocenę potencjalnych następstw zmaterializowania się zagrożeń
 • Szacowanie poziomu ryzyka
 • Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem

Bezpieczeństwo biznesu

O tym, czy został zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji czy ochrony majątku często zaczynamy myśleć dopiero, gdy doszło już do niekorzystnego zdarzenia. Tymczasem skuteczny system zapewnienia bezpieczeństwa wymaga przemyślanego i długofalowego planowania, konsekwencji we wdrażaniu oraz regularnej oceny. 

Nasza oferta w zakresie bezpieczeństwa obejmuje m.in.:

 • Audyt bezpieczeństwa fizycznego obiektu
 • Analiza i ocena organizacyjnych środków bezpieczeństwa
 • Przygotowanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej?

Skorzystaj z darmowej konsultacji

Skontaktuj się z nami już teraz i umów się na spotkanie z naszym specjalistą, z który zadba o bezpieczeństwo Twojej firmy.

Wyślij wiadomość