O Firmie

Bezpłatna konsultacja RODO ze specjalistą

Nazywam się Maciej Pytlowany i przez ponad 20 lat pracowałem na stanowiskach managerskich zarówno w polskich jak i międzynarodowych firmach w branżach FMCG i B2B. 

Przez kilka ostatnich lat odpowiadałem za bezpieczeństwo jednej z największych na świecie fabryk należących do Wrigley, wdrażając organizacyjne systemy bezpieczeństwa i doskonaląc zabezpieczenie techniczne, a także tworzyłem i wdrażałem politykę ochrony danych osobowych.
Po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) zajmowałem się wdrażaniem rozwiązań zapewniających zgodność z RODO w firmie MARS Polska i Royal Canin Polska. 

Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie, studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Ochrony Danych Osobowych w Administracji i Biznesie przy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Posiadam również certyfikat Audytora Wewnętrznego QMS i ISMS.

Jesteśmy dla bezpieczeństwa Twojej Firmy

Poczuj się bezpiecznie

Firma działa w trzech obszarach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo fizyczne.

Głównym obszarem działalności jest kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania ochroną danych osobowych. Opracowanie i wdrożenie w firmie zasad przetwarzania danych osobowych oraz opracowanie stosownej dokumentacji to jedynie część działań, aby zapewnić zgodność przetwarzania z rozporządzeniem unijnym oraz polskim prawem. Równie ważnymi elementami są utrzymanie i doskonalenie opracowanego systemu, dostosowanie go do zmieniającego się prawa czy procesów biznesowych w firmie i jej otoczeniu. 

Drugim obszarem naszej działalności jest wsparcie w ochronie jednego z najważniejszych zasobów firmy – informacji. Mogą one dotyczyć różnych obszarów – warunków handlowych, planów firmy czy stosowanych technologii. Ponieważ stanowią one element przewagi konkurencyjnej na rynku warto zastanowić się czy nasze procedury i praktyki zapewniają właściwy poziom ich ochrony. 

Weryfikujemy oraz pomagamy opracować zasady dotyczące ochrony obiektów. Jest to zarówno element zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych i informacji, jak i majątku przedsiębiorstwa.

Niestety żaden system, rozwiązanie techniczne czy najlepiej opracowane procedury nie zapewnią bezpieczeństwa bez pracowników, którzy są świadomych zagrożeń i potrafią we właściwy sposób je minimalizować. Dlatego elementem naszej oferty jest również budowanie świadomości pracowników z zakresu prywatności, bezpiecznego przetwarzania danych i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 

W swojej pracy bardzo dużą wagę przywiązujemy do opracowania i wdrożenia praktycznych rozwiązań, które mają wspierać prowadzony przez Państwa biznes i pozwolą uczynić z bezpieczeństwa ważny zasób przedsiębiorstwa.

Działamy na obszarze Polski południowej, głównie na terenie województw śląskiego i małopolskiego

Prowadzimy również obsługę firm w języku angielskim.