Inspektor ochrony danych osobowych

Zapraszamy do skorzystania z oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora IOD w Państwa firmie. 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych powinien pełnić w organizacji rolę eksperta, którego rolą jest między innymi:

 • Doradzać administratorowi i jego pracownikom, jak przetwarzać dane zgodnie z obowiązującym prawem
 • Monitorować przestrzeganie prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym prowadzić audyty dotyczące zgodności przetwarzania danych z przepisami i obowiązującymi w organizacji zasadami
 • Szkolić personel administratora zajmujący się przetwarzaniem danych
 • Budować świadomość, wiedzę i umiejętności związane z bezpiecznym przetwarzaniem danych

RODO wskazuje trzy konkretne przypadki, w których wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych jest wymagane:

 1. Jeżeli przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny.
 2. Jeżeli główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
 3. Jeżeli główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych albo danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Pojęcia podmiotów publicznych oraz przetwarzanie danych szczególnych kategorii lub wyroków najczęściej nie budzą najczęściej wątpliwości. Część przedsiębiorców może zastanawiać się czy nie zalicza się do grupy firm, których główna działalność polega na przetwarzaniu wymagającego regularnego i systematycznego monitorowania osób.

Oto kilka przykładów regularnego i systematycznego monitorowania osób:

 • Obsługa sieci telekomunikacyjnej
 • Działania marketingowe oparte na danych
 • Śledzenie zmian lokalizacji, np. za pomocą aplikacji mobilnych
 • Programy lojalnościowe
 • Reklama behawioralna
 • Monitoring wizyjny

Jeśli Państwa firma zajmuje się takimi działaniami i nie wyznaczyliście Inspektora Ochrony Danych, to warto przeprowadzić dokładną analizę, czy nie potrzebujecie takiego wsparcia.

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej?

Skorzystaj z darmowej konsultacji

Skontaktuj się z nami już teraz i umów się na konsultację telefoniczną z naszym specjalistą, który zadba o bezpieczeństwo Twojej firmy.